Nút nhấn du lịch siêu nhỏ

Công tắc nút bấm dòng kim loại du lịch siêu nhỏ IP67 chống nước, hỗ trợ các lỗ lắp 12 mm, 16mm, 19mm, 35mm